យើង​ជា​នរណា?

ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ 2017 Alhamdulillah, យើងបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជាច្រើន។ បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់យើង នាពេលនោះ គឺ Page ស្វែងយល់អំពីសាសនាអ៊ីស្លាម តែក្រោយមកក៏ប្ដូរទៅជា UAI (អត្ថន័យតែមួយ) និងពេលបច្ចុប្បន្នគឺ កំណប់អ៊ីស្លាម (ឈ្មោះថ្មី ព្រមជាមួយចក្ខុវិស័យថ្មី)។

ឥឡូវនេះ! យើងមានគេហទំព័រ(Blog) Kamopislam .com ដែលបម្រើការចូលមើលជាង ២ ពាន់ដងក្នុងមួយខែពីគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់នៃប្រទេសកម្ពុជា ហើយយើងបន្តរីកចម្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ នេះ​ជា​ការ​ប្រសិទ្ធពរ​របស់​អល់ឡោះ​គឺ​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ថាមពល​ដោយ​អ្នក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​តែ ២ នាក់​ប៉ុណ្ណោះ​ ដែល​កំពុង​ធ្វើ​ការ​យ៉ាង​លំបាក​ក្នុង​ពេល​ទំនេរ​ ដើម្បី​រក្សា​គម្រោង​នេះ​ឱ្យ​មាន​ប្រយោជន៍ដល់​មនុស្ស​ជុំវិញ​ប្រទេសកម្ពុជា។

ហើយយើងក៏កំពុងព្យាយាមយ៉ាងស្រាក់ស្រាមក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីលើទូរស័ព្ទដៃ(App)ផងដែរ ដោយក្ដីមេត្តាករុណាពីព្រះ យើងនឹងសម្រេចវាក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ អ៊ិនស្ហាអល់ឡោះ!

Lorem ipsum dolor sit amet. Test link Get now!
Vithey - The Way
Posts

Audio Player

Title

tsuihisuhius ggggsddddddd

Post by youshow

Test

All Style, Text and Writing Formats and Other Additional Features

”Allah, for You we have fasted and with Your sustenance we break our fast, so accept it from us. You are the All-Hearing, the All-Knowing.”  Allahum…

គុណប្រយោជន៌៌ដ៏៏ធំំបំំផុតនៃជីវិត

គុណប្រយោជន៌៌ដ៏៏ធំំបំំផុតនៃជីវិត ព្រះ អល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះគុណមក លើមនុស្សលោកយ៉ាងច្រើន ដោយម៊ិនអាចគណនាបានឡើយ។ ទ្រង់បានផ្តល់ឲ្យមនុស្សនូវ ការមើលឃើ…

តើសាសនាដែលត្រឹមត្រូវ និងពិតប្រាកដត្រូវមានអ្វីខ្លះ?

សា សនា គឺជាអ្វីដ៏អស្ចារ្យ វាជាសណ្ធាន និងទ្រង់ទ្រាយ ដែលមួយចំនួននៃពួកយើងបាននិយាយ និងធ្វើ ភាគច្រើននៃពួកយើងទទួលយកនូវការប្ដេជ្ញាចិត្តដ៏អស្ចារ្យ​ និងចំណាយព…

test3

Read Also Sample Post 2 Sample Post 3 Sample Post 4 Sample Post 5

word cloud

test 2

khmer english Copy to clipboard Copy to clipboard Click me

Comments